Biro Budja
       
    

 

 

 

            S klikom pridobite PONUDBO 
      041/623-061   02/250-15-80    041/643-153   
Domov storitve o podjetju kje smo info naročilo
                                                                                            IMAMO ugodne cene   sun
   GEODETSKE STORITVE
Ureditev meje
Označitev meje
Izravnava meje
Parcelacija
Geodetski načrt
Zakoličenje objektov
Evidentiranje zemljišča pod stavbo
Etažni načrti
Pridobitev hišne številke
Vris omrežja v ZKGJI
Sprememba bonitete zemljišča
    
    Želite izračun cene...
 
 
  REŠITVE IN NASVETI

  02/250-15-80  

  041/623-061     
 
  info@budja.si

 

 Ureditev meje 
Ureditev meje je postopek vzpostavitve parcelne linije med parcelami različnih lastnikov. Urediti je možno del parcelne meje ali celotno parcelno mejo.
 
Označitev meje 
Označitev meje se opravi, ko je parcelna meja med lastniki urejena. Označitev z mejniki se opravi v postopku ureditve meje ali kasneje.
 
Izravnava meje
Izravnava meje je postopek vzpostavitve nove parcelne meje med dvema ali več parcelami zaradi lažje uporabe.
 
Parcelacija 

Parcelacija kot združitev parcel.
Združitev parcel je postopek oblikovanja ene parcele iz dveh ali več parcel, ki imajo enako pravno stanje glede lastninske pravice.

Parcelacija kot delitev parcele.
Delitev parcel je postopek oblikovanja dveh ali več parcel iz ene parcele.

 
Geodetski načrt
Geodetski načrt je prikaz dejanskega stanja terena s podatki o reliefu, vodah, stavbah,
gradbenih inženirskih objektih, rabi zemljišč, rastlinstvu ter o zemljiških parcelah.
Izdeluje se za pridobitev gradbene dokumentacije, tehnični pregled objekta, posnetek izvedenega stanja, ureditev okolja in za druge namene.
 
Zakoličenje
Zakoličenje je postopek označitve lokacije objekta v naravi na podlagi pogojev, ki so določeni v gradbenem dovoljenju in projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja.
 
Evidentiranje zemljišča pod stavbo 
Evidentiranje zemljišča pod stavbo je postopek, ki se opravi po končani gradnji stavbe. Določi se površina zemljišča pod stavbo in identifikacijska oznaka stavbe.
 
Etažni načrt 
Etažni načrt se izdela za namen vpisa zgradbe v kataster stavb in zemljiško knjigo. V postopku je potrebno izmeriti površine vseh prostorov v objektu.
 
Pridobitev hišne številke 
Hišno številko je potrebno pridobiti za namen prijave stalnega prebivališča. Pridobiti jo je možno v postopku evidentiranja objekta v uradne evidence ali v samostojnem postopku.
 

Vris omrežja v ZKGJI 

Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture je evidenca omrežja in objektov gospodarske javne infrastrukture.

 

 

             S pridobitvijo ponudbe ugotovite ali smo mi vaša rešitev.
Biro Budja d.o.o., Sp. Slemen 45, 2352 Selnica ob Dravi, 041/623-061, 02/250-15-80, 041/643-153, biro.budja7@gmail.com
 
                                                         S piškotki si pomagamo pri zagotavljanju storitev, namenjeni so optimizaciji vsebine in uporabniške izkušnje na strani. Preberi več...    
Dovolim piskotke